BESTYRELSEN

Send en besked direkte eller du kan sende til alle nedenstående på info@tourenilejre.dk

Flemming Knappmann.jpg

FLEMMING KNAPPMANN

Formand
Webmaster & Fotograf

Michael Brinck.jpg

MICHAEL BRINCH

Talsperson

Martin Wenckens.jpg

MARTIN WENCKENS

Talsperson

Kirsten Andersen.jpg

KIRSTEN ANDERSEN

Facebook & Instagram administrator

Helle Elvekjær.jpg

HELLE ELVEKJÆR

Kasserer

 

FORRETNINGS ORDEN FOR
TOUREN I LEJRE

§1 Generelt

Denne forretningsorden danner grundlaget for foreningens aktiviteter.

Foreningens dokumenter gemmes til enhver tid på foreningens Dropbox. Denne fil-delings tjeneste er af hensyn til GDPR kodeordsbeskyttet og kan kun tilgås af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen skal have en forenings bankkonto og evt. et tilknyttet MobilePay indbetalings nr.


§2 Medlemmer

I foreningen opdeles medlemmerne som følger:

 • Private

 • Foreninger

 • Erhverv

Alle medlemmer har ved foreningens generalforsamling 1 stemme uagtet kontingent/bidrags størrelse.

Private medlemmer tænkes brugt som frivillige ifbm med de mange aktiviteter.

Foreningen oprettes administrativt hos Conventus.dk – dermed sikres korrekt behandling af personoplysninger ifht. GDPR.

§3 Kontingent

Medlemskab opnås ved via foreningens hjemmeside at indmelde sig og indbetale engangs kontingent (for perioden frem til foreningens ophør) til foreningens konto. Det påhviler kasseren at kvittere for indmeldelsen og opdatere medlemskartoteket i Conventus.dk.

Følgende kontingent takster er gældende d.d.:

 • Private, gratis

 • Foreninger, 50kr

 • Erhverv, 200kr

Kontingentopkrævningen skal finansiere foreningens aktiviteter herunder drift af hjemmeside, porto, markedsføring i lokalaviser, mv.

Forenings- og Erhvervs-medlemmer vil kunne få navn, adresse, mail, tlf, logo, mv. på foreningens hjemmeside.

Forenings- og Erhvervs-medlemmer får ret til at bruge foreningens logo/navn til egen markedsføring af samarbejdet med ”Touren i Lejre”, og kan købe foreningens basis-varer hvis dette besluttes (basis t-shirts, hand-outs, etc.).

Et medlem kan ikke kræve indbetalt kontingent tilbage, og skal ved indmeldelse oplyses om forholdende ved foreningens opløsning.

Foreningens regnskab håndteres i Conventus.dk.§4 Informations medier

Foreningen har ved etableringen oprettet

 • En hjemmeside tourenilejre.dk

 • En Instagram profil ”Touren i Lejre”

 • En Facebook gruppe ”Touren i Lejre”

Indtil TdF ruten er offentliggjort vil disse medier være lukkede for optagelse af følgere. Bestyrelsens medlemmer vil være administratorer/moderatorer på medierne.

Af hensyn til behandling af personoplysninger i GDPR vil muligheden for at kommentere på opslag i foreningens sociale medier begrænses, så medlemmer ikke kan offentliggøre personoplysninger.

Alle medier vil ved opløsning af foreningen blive lukket.


§5 Økonomi

Kontingentindtægterne skal være med til at finansiere følgende aktiviteter som foreningen koordinerer ifht. Foreningens formål:

 • Drift af foreningens hjemmeside (domæne og hosting)

 • Afgifter til indkøb af billedmateriale

 • Udgifter til grafisk arbejde

 • Udgifter ifbm design, prototyper mv. til fælles merchandise (t-shirts, hand-outs, etc.)

 • Annonceringsudgifter i aviser, dagblade, lokal/regional tv, etc.

 • Tryk af plakater, foldere, klistermærker, streamers, etc.Foreningen kan modtage sponsorater fra såvel private som erhvervsmedlemmer.Revideret 22/01-2020