Dette er kun tilmelding i foreningen, husk vælg den rigtige boks.

OBS! Feltet adresse 2, skal bruges til

forening-/virksomhedsnavn

Hvis det er en besked, så er det nederst på siden.

Medlemskab i Touren i Lejre:

Du kan indbetale dit medlemskab til SparNord Bank 9040 - 0011579

Priser:

Foreninger: 50,00

Virksomheder m.m.: 200,00

Privatepersoner: Gratis

Skriv venligst DIT TELEFONNR på ved indbetalingen.

Telefonnr skulle gerne være det samme som du opretter dig med herunder.

Udfyld venligst nedenstående, så vi kan oprettet dig korrekt i vores kartotek.

Som medlem:

 -vil du få navn, adresse, mail, telf nr, logo mv. på foreningens hjemmeside.

 - får ret til at bruge foreningens logo/navn til egen markedsføring af samarbejdet med ”Touren i Lejre”, og kan købe foreningens basis-varer hvis dette besluttes (basis t-shirts, hand-outs, etc.).

Styregruppens forening består af 5 medlemmer:

 

Formand: 

Michael Brinch

Talspersoner:

Michael Brinch

Martin Wenckens

Facebook & Instagram administrator:

Kirsten Andersen

Webmaster:

Flemming Knappmann

Kasserer:

Helle Elvekjær

Skriv her eller på info@tourenilejre.dk
 

Forretningsorden for

Touren i Lejre

 

 

§1 Generelt

Denne forretningsorden danner grundlaget for foreningens aktiviteter.

Foreningens dokumenter gemmes til enhver tid på foreningens Dropbox. Denne fil-delings tjeneste er af hensyn til GDPR kodeordsbeskyttet og kan kun tilgås af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen skal have en forenings bankkonto og evt. et tilknyttet MobilePay indbetalings nr.

 

§2 Medlemmer

I foreningen opdeles medlemmerne som følger:

 • Private

 • Foreninger

 • Erhverv

Alle medlemmer har ved foreningens generalforsamling 1 stemme uagtet kontingent/bidrags størrelse.

Private medlemmer tænkes brugt som frivillige ifbm med de mange aktiviteter.

Foreningen oprettes administrativt hos Conventus.dk – dermed sikres korrekt behandling af personoplysninger ifht. GDPR.

§3 Kontingent

Medlemskab opnås ved via foreningens hjemmeside at indmelde sig og indbetale engangs kontingent (for perioden frem til foreningens ophør) til foreningens konto. Det påhviler kasseren at kvittere for indmeldelsen og opdatere medlemskartoteket i Conventus.dk.

Følgende kontingent takster er gældende d.d.:

 • Private, gratis

 • Foreninger, 50kr

 • Erhverv, 200kr

Kontingentopkrævningen skal finansiere foreningens aktiviteter herunder drift af hjemmeside, porto, markedsføring i lokalaviser, mv.

Forenings- og Erhvervs-medlemmer vil kunne få navn, adresse, mail, tlf, logo, mv. på foreningens hjemmeside.

Forenings- og Erhvervs-medlemmer får ret til at bruge foreningens logo/navn til egen markedsføring af samarbejdet med ”Touren i Lejre”, og kan købe foreningens basis-varer hvis dette besluttes (basis t-shirts, hand-outs, etc.).

Et medlem kan ikke kræve indbetalt kontingent tilbage, og skal ved indmeldelse oplyses om forholdende ved foreningens opløsning.

Foreningens regnskab håndteres i Conventus.dk.


 

§4 Informations medier

Foreningen har ved etableringen oprettet

 • En hjemmeside tourenilejre.dk

 • En Instagram profil ”Touren i Lejre”

 • En Facebook gruppe ”Touren i Lejre”

Indtil TdF ruten er offentliggjort vil disse medier være lukkede for optagelse af følgere. Bestyrelsens medlemmer vil være administratorer/moderatorer på medierne.

Af hensyn til behandling af personoplysninger i GDPR vil muligheden for at kommentere på opslag i foreningens sociale medier begrænses, så medlemmer ikke kan offentliggøre personoplysninger.

Alle medier vil ved opløsning af foreningen blive lukket.

 

§5 Økonomi

Kontingentindtægterne skal være med til at finansiere følgende aktiviteter som foreningen koordinerer ifht. Foreningens formål:

 • Drift af foreningens hjemmeside (domæne og hosting)

 • Afgifter til indkøb af billedmateriale

 • Udgifter til grafisk arbejde

 • Udgifter ifbm design, prototyper mv. til fælles merchandise (t-shirts, hand-outs, etc.)

 • Annonceringsudgifter i aviser, dagblade, lokal/regional tv, etc.

 • Tryk af plakater, foldere, klistermærker, streamers, etc.


 

Foreningen kan modtage sponsorater fra såvel private som erhvervsmedlemmer.


 

Revideret 22/01-2020

Tour de France igennem Lejre 2022

Etapen starter om 

i Roskilde

 • Facebook - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • Instagram - White Circle

© 2020 by Knappmann Consult / Fotoknappen